Pothole Geodessia, геометрия выбоины, kukkus Geodessia

2018
Dave Greber and Sophia Belkin
12' x 10' 
Video projection on inkjet-printed polyester, found artifacts, thistles

Greber_pothole_geodessia.jpg

 

Featured as part of the Narva/Detroit symposium held at the Narva Art Residency, Estonia,  in August, 2018. 

Pothole Geodessia on hübriid Narva industriaalsest ja looduslikust keskkonnast.
Ajalooraamat räägib loo Kreenholmist kui manufaktuuri allakäigust. Jah, kui me
vaatleme maastikku, kui pidevalt muunduvat sümbioosi loodusest, inimestest ja
tehnoloogiast, siis võime tõdeda, et narratiiv on muutumas. Tööstusmaastik on
tärganud ellu. See hingab, pulseerib ja libiseb. Teod roomavad vihma järel oma
kodadest välja ning konveierilint liigub omasoodu edasi.

В книгах по истории всегда рассказывают об упадке производства
Кренгольмской мануфактуры. Но если посмотреть на окружающее нас
пространство как на постоянно меняющийся симбиоз природы, людей и
технологий, то можно сказать, что история меняется. Промышленный
ландшафт ожил. Он дышит, пульсирует и развивается. Улитки выползают
после дождя, а конвейер продолжает работать.

Pothole Geodessia is a hybrid of the industry and natural environment of Narva. The history books tell the story of Krenholm as one of manufacturing decline. Yet if we think of the landscape as an evolving symbiosis between nature, humans, and technology- we see that the narrative changes. The land is as alive as ever. It breathes, pulses and slithers. The snails come out after the rain and
the conveyor belt keeps moving along.